Bestemmingsplan

In het Centrum is een groot aantal bestemmingsplannen van kracht maar wordt tevens gewerkt aan het herzien van deze bestemmingsplannen. Dat heeft al geresulteerd in een bestemmingsplan voor het 1012-gebied, voor het westelijk gedeelte, het oostelijk gedeelte en voor het zuidelijk gedeelte van de binnenstad, waaronder ook de uitgaansgebieden Rembrandtplein, Leidseplein en Thorbeckeplein vallen.

Hoewel voor alle nieuwe bestemmingsplannen voor het centrum geldt deze voornamelijk conserverend van aard zijn en gericht op het behoud van de bestaande situatie, voorzien zij wel in een regeling voor mengformules, maken onder voorwaarden uitbereiding van horeca in de uitgaansgebieden mogelijk en kunnen ze benut worden voor nieuwe horecavestigingen.