Terrassen

Tevens kent het Centrum sinds 2011 nieuw terrassenbeleid dat is neergelegd in de Terrassennota 2011. In de nota wordt een groot aantal regels gegeven voor het verlenen van vergunningen voor terrassen, waarbij voordat uitgangspunten zijn neergelegd, een aanzien van de locatie en de omvang van het terras. Uitgangspunt daarbij is dat een terras recht tegenover de gevel van het horecabedrijf is gelegen, maar middels maatwerk kunnen ook terrassen schuin tegenover het horecabedrijf of op andere locaties worden vergund.

In 2015 is het terrassenbeleid gewijzigd waardoor onder bepaalde voorwaarden ook terrassen op brugvleugels zijn toegestaan.