Horecabeleid

In het Stadsdeel geldt de horecanota Stadsdeel Oost 2012.
In de nota wordt onder andere ingegaan op de mogelijkheden tot uitbreiden van de horeca, de handhaving van horeca, de mogelijkheden voor hotels en een gebiedsgerichte aanpak. Ook het beleid ten aanzien van terrassen is neergelegd in de horecanota.
Aangezien het Stadsdeel groeit en meer bezoekers trekt is er ruimte voor een groeiend aantal horecavestigingen. Ook tijdelijke horeca behoort tot de mogelijkheden. De ontwikkeling van hotels in Stadsdeel wordt beschouwd als een goede impuls voor de economie en het Stadsdeel stimuleert en faciliteert de vestiging van hotels in het Stadsdeel. Daarnaast is het Stadsdeel voornemens om het aantal nachtzaken beperkt uit te breiden. Winterterrassen in Stadsdeel Oost mogen er staan van 10:00 uur tot 00:00 uur.