Inrichtingseisen

Een horecabedrijf moet qua inrichting voldoen aan de eisen van zowel het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet als het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit – dat landelijk geldt - geeft minimum technische bouwvoorschriften en overlapt deels het Besluit eisen inrichtingen.

In afwijking van andere bouwwerken bestaan er voor de horeca (in afwijking dus van het Bouwbesluit) specifieke regels. Zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de minimale plafondhoogte. Vanaf 11 oktober 2000 dient het plafond ten minste 2.40 meter hoog te zijn. In tegenstelling tot vroeger is geen ontheffing meer mogelijk op lagere plafondhoogte. Indien op dit moment een horecalokaliteit een geheel dan wel gedeeltelijk plafond heeft lager dan 2.40 meter, kan in principe voor de gehele ruimte geen Drank- en Horecavergunning worden verleend (er wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen), tenzij onder de oude regelgeving door de gemeente een ontheffing was gegeven. Indien u een horecabedrijf wilt gaan vestigen in een nieuwbouwpand, geldt hiervoor een plafondhoogte-eis van 2.60 meter.