Tips

Sommige gemeenten verlenen exploitatievergunningen alleen voor bepaalde tijd (voor 1 of 3 jaar). Indien u tegen bepaalde exploitatievergunningen bezwaar heeft aangetekend (bijvoorbeeld een terras is voor een deel geweigerd); vergeet dan niet om lopende deze procedure ook in de toekomst weer de volledige exploitatie- en terrasvergunning aan te vragen. Indien u in een later stadium door de rechter in het gelijk wordt gesteld en u bent vergeten voor de toekomstige vergunningen dezelfde aanvraag in te dienen, kan dit consequenties hebben.

Indien de burgemeester zich niet kan verenigen met het bedrijfsconcept en om deze reden (vanwege mogelijke aantasting van het woon- en leefklimaat) de exploitatievergunning wenst te weigeren; realiseert u zich hierbij dan dat het voor de Burgemeester niet eenvoudig is om een dergelijke weigering op enkele vermoedens over toekomstige ontwikkelingen te baseren. Probeer in dergelijke gevallen de Burgemeester (lees: de ambtenaren) concreet te laten aangeven waar men exact voor vreest. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om deze vrees aan de hand van concreet door de ondernemer te treffen maatregelen weg te nemen.