2003

O.a.:

  • Het bijstaan van een bekende discotheek te Amsterdam in verband met de sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet. Onder meer onder druk van procedures werd de discotheek weer naar 3 weken geopend.
  • Het bijstaan van een hotel op een bekend plein in Maastricht. Jarenlang werd een terras op het plein geweigerd. Na inschakeling toch een extra terras op het plein gerealiseerd, ondanks tegenwerking overige horeca.
  • Grote discussie over als dan niet voldoen aan brandveiligheidseisen door grand-café te Amsterdam. Besluit tot sluiting. Door bemiddeling is bedrijf na sluiting van 1 dag wederom geopend.
  • Bekend cafébedrijf wordt gecontroleerd door het GAK. Het GAK is van mening dat personeel deels zwart in dienst is. Gaat uit van een vermeende minimale personeelscapaciteit die door haar wordt berekend. Vervolgens wordt bezwaar en beroep aangetekend. De rechtbank verklaard beroep geheel gegrond. Alle naheffingen worden van circa € 300.000,- tot nihil teruggebracht.
  • Advisering diverse gemeente over opstellen brandveiligheidsbeleid na ramp Vollendam