2004

O.a.:

 • Begeleiden van de schadeclaim van een café in verband met onterecht geweigerde terrasvergunning. Over hoogte schade wordt verder geprocedeerd.
 • Begeleiding schadeclaim restaurant in verband met het niet kunnen exploiteren van een terras wegens werkzaamheden aan de waterkering. Hoogte schade wordt nu bepaald.
 • Heropening van een café in de Jordaan na wijziging van het bestemmingsplan waarin het café is “wegbestemd” en alle bezwaar en beroepstermijnen reeds waren verstreken.
 • Begeleiding diverse Horeca Belangenverenigingen in gehele land om deugdelijk horecabeleid bij gemeente te realiseren.
 • Spoedige heropening café (binnen 7 weken) na sluiting in verband met schietpartij.
 • Heropening café in zuiden van het land  na vondst van 70 gram harddrugs op eigenaar van café.
 • Na vermeende drugshandel in café te Haarlem en voornemen om dit café een jaar te sluiten. Na inschakeling/bemiddeling is bedrijf overgedragen en in het geheel niet gesloten.
 • Begeleiding horecaondernemer te Zaandam in verband met weigering terrasvergunning in verband met gevaar van naastgelegen sluis/waterverkeer. Na begeleiding inschakeling is terrasvergunning alsnog afgegeven.
 • Begeleiding café in verband met aanschrijving tot verwijdering reclame-uiting/lichtlijn op gevel. In voorlopige voorziening is bepaald dat gemeente niet de bevoegdheid toekwam om op grond van de reclamerichtlijnen tot handhaving over te gaan.
 • Begeleiding enkele gemeenten in verband met tweedelijnstoezicht VWA. Het bieden van hulp bij opstellen deugdelijk horecabeleid en plan van aanpak.
 • Begeleiding diverse gemeenten bij opstellen Bibob-beleid.
 • Begeleiding ondernemers op grote “zwarte markt” tegen beleid directie markt. Bereiken compromis.