Misset Horeca januari 2015

Omzethuur lokt discussie uit

Omzethuur komt steeds vaker voor in de horeca, merkt horeca-advocaat Raoul Meester op ons discussieplatform Misset Horeca Connect op. Maar wat is omzethuur eigenlijk? En wat zijn de voor- en nadelen? We gingen op onderzoek uit naar relevante informatie over dit onderwerp. Verder geeft Raoul Meester tips over dit onderwerp op Misset Horeca Connect.

Omzethuur is een overeenkomst tussen pandeigenaar en exploitant waarbij de huurprijs afhankelijk is van de omzet of winst van de horeca-exploitatie. Wanneer de horecaondernemer meer omzet of winst behaalt, gaat de huur omhoog. In mindere tijden valt de huurprijs lager uit. De meest voorkomende variant is dat gekozen wordt voor een deel vaste huur en een deel omzetafhankelijke huur. Het voordeel van deze rekenmethode is dat de huurder in minder goede tijden lagere huurkosten heeft. In de goede tijden profiteert de verhuurder mee van de goede resultaten van de huurder. Omdat de huurprijzen meebewegen met de markt zijn ondernemers minder snel genoodzaakt te stoppen met hun zaak als het slecht gaat. Er is dus minder risico op leegstand.. Met leegstand schiet de verhuurder helemaal niets op omdat er simpelweg dan geen enkele inkomsten zijn. Nadeel van omzethuur is dat het voor de horecaondernemer lastig is om kosten te begroten. Om scherp te sturen op cijfers is het van belang om goede prognose te bepalen. Met wisselende huurprijzen wordt dat lastig. Daarnaast speelt voor vastgoedeigenaren nog een rol dat de waardering van het pand vaak gerelateerd is aan de huuropbrengsten.

Horeca-advocaat: Raoul Meester somt nog een paar aandachtspunten op:

1) Hoe definieer je ‘omzet’.

2) Op welke wijze kan de verhuurder voldoende nagaan of de omzetcijfers correct zijn.

3) Bij aanvang van de huurovereenkomst is het vaak lastig om de toekomstige omzet in te schatten, en daarmee het percentage voor de toekomst (behoefte aan flexibiliteit in de toekomst).

4) Na 5 jaar kunnen huurder en verhuurder normaliter een ‘marktconforme huurprijswijziging’ vragen, waarop bij het sluiten van de huurovereenkomst moet worden geanticipeerd.

Adri Kas van Horecakas Makelaardij uit Breda liet eerder op Misset Horeca Connect het volgende achter: ‘Het komt inderdaad wel eens voor, maar zowel huurder als verhuurder zijn hier over het algemeen voorzichtig mee. De administratie van de huurder moet sluitend zijn’.