Renovatie als excuus

Huurovereenkomsten opzeggen wegens ‘renovatie’ door een beroep op ‘dringend eigen gebruik’, lijkt een trend. De verhuurders baseren zich op een wetswijziging uit 2003. De gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar.

Download dit artikel

Zaken in de media (o.a.):

  • Bijstand horeca Rotterdam in het kader van de drooglegging wegens bekerfinale KNVB
  • Het behartigen van de belangen van de ondernemers langs het tracé van de Noord-Zuidlijn in het kader van nadeelcompensatie, in opdracht van de Kamer van Koophandel en de Vereniging Amsterdam City.
  • Begeleiding diverse problemen van bekende dance-evenementen.
  • Begeleiding opstart spraakmakende nieuwe horeca-bedrijven.
  • Begeleiding diverse ondernemers bij inwerkingtreding nieuw terrassenbeleid stadsdeel Centrum.
  • Principiële procedures over de vraag in hoeverre een bestuursorgaan de vrijheid toekomt om strengere brandveiligheidsregels op te leggen dan bedoeld door de wetgever.
  • Begeleiden van meerdere discotheken die met sluiting worden bedreigd in verband met vermeende overlast en de afwezigheid van voldoende parkeervoorziening.