← Terug naar overzicht

“De eerste kennismaking met uw kantoor is al weer een ruime 10 jaar geleden en kwam tot stand via een gezamenlijke klant t.w. Hardix B.V. groothandel in consumenten vuurwerk. In eerste instantie trad u voor Hardix B.V. op in de vergunningsfase voor de realisatie van een aantal vuurwerkbunkers die zij wilden vestigen in bedrijfshallen die zij van ondergetekende huurden. Twee dagen voordat benodigde vergunning werd afgegeven vond de vuurwerkramp in Enschede plaats met als gevolg dat betreffende vergunning niet werd afgegeven en het vergunningentraject geheel opnieuw doorlopen moest worden. Op dat moment kwam naar voren dat ondergetekende als eigenaar van betreffende panden het voor touw moest nemen en onze contacten dientengevolge nogal intensief werden. Ambtelijke molens hebben we, nog van onze zijde nog van uw zijde, sneller kunnen laten draaien, echter wat ons wel gelukt is was de vertragingsfactor die op dat moment door het ambtenarenapparaat volop in gang gezet werd tot staan te brengen. Op 23 april 2003 werd de vergunning dan ook, zonder gerechtelijke procedure, afgegeven wat zeker ook te danken was aan de deskundige adviezen en begeleiding van de kant van u en uw kantoor. De prettige manier van samenwerking deed ondergetekende dan ook besluiten uw kantoor weer te benaderen voor een procedure t.g.v. huuropzegging, door verhuurder, betreffende een pand te Groningen. In betreffend pand had ondergetekende een broodjeszaak gevestigd en de verstreken huurperiode was nog niet eens voldoende om de opstartverliezen goed te maken. Onder begeleiding van uw kantoor werd een comparitie bereikt, waardoor in ieder geval de, door ondergetekende, gedane investeringen en opgelopen opstartverliezen werden vergoed. Alles kort samengevat kan er alleen maar de conclusie uitkomen dat onze contacten tot nu toe naar volle tevredenheid zijn verlopen.”

Directeur Bouwbedrijf Wensink & Prins te Kampen