← Terug naar overzicht

Lloyd Hotel

"Ik heb bij Meester Advocaten echt het gevoel dat er gezamenlijk met ons als opdrachtgever naar de beste oplossing wordt gezocht. Zij staan echt heel dicht bij de cliënt."

Lloyd Hotel (general manager)