Nadere regels dance events

Er geldt nu ook de vereiste dat de horecakluis deugdelijk aan de wand bevestigd dient te zijn, naast de al geldende verplichting tot het gebruik ervan.
De burgemeester kan nu ook in 'incidentele onvoorzienbare gevallen' besluiten dat aan die vereisten niet of slechts gedeeltelijk dient te worden voldaan.