Amsterdam: gemeente maakt Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding bekend

Door admin op 27-05-2020 12:10

De gemeente Amsterdam heeft zojuist de Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding bekend gemaakt. De nieuwe beleidsregels scheppen een kader waar in de gemeente Amsterdam tijdelijk terrassen mogen worden uitgebreid.

Normaal gesproken zou voor de vergroting van een terras een wijziging van een bestaande vergunning moeten plaatsvinden of een nieuwe vergunning moeten worden verleend. Dat neemt veel tijd in beslag en brengt ook ambtelijk de nodige inspanningen met zich mee. In verband hiermee heeft de gemeente Amsterdam ervoor gekozen een tijdelijke “annex” op de bestaande exploitatievergunning toe te wijzen, waardoor het normale vergunningstraject niet van toepassing is.
In de beleidsregels worden voorbeelden gegeven van locaties waarop terrassen zouden kunnen worden uitgebreid. Daarbij wordt ondermeer gesproken over pleinen, kades, parkeervakken, straten en brugvleugels. Deze opsomming is niet uitputtend.


De voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn, zijn onder meer:

 • de ondernemer moet voldoen aan de wet- en regelgeving waaronder de regelgeving in het kader van Covid-19;
 • de “anderhalvemeterregel” dient ook langs terrassen te worden geborgd (voldoende vrije doorloopruimte);
 • nooduitgangen en toegangen toe woningen en bedrijven moeten vrij blijven;
 • er moet voldoende ruimte blijven voor nood- en hulpdiensten;
 • uitgiftekasten en uitgiftepunten, mobiele tappunten en ijskasten op middenterrein worden in beginsel toegestaan. Ook zijn parasols met terrasverwarming toegestaan (losse verwarmingselementen zijn niet toegestaan). Niet zijn toegestaan BBQ’s, gasbranders, open tenten of andere soorten bouwsels.
 • het terras moet na sluiting onklaar worden gemaakt zodat het niet kan worden gebruikt door derden;
 • terrasmeubilair moet opgestapeld worden langs de weg of op een aan te geven plek op het plein;
 • gezamenlijke terrasuitbreiding in de nabijheid van elkaar gelegen terrassen is mogelijk, waarbij steeds duidelijk zou moeten zijn welke vergunninghouder voor welk deel van het terras verantwoordelijk is;
 • binnen bepaalde kaders wordt zowel voor het bestaande als het aanvullende terras terrasschermen toegestaan;
 • er mogen geen nieuwe permanente voorzieningen worden aangebracht;
 • het terras dient te worden geplaatst in de directe nabijheid van het horecabedrijf;
 • de ondernemer dient in voldoende mate overleg te hebben gepleegd met omwonenden en ondernemers in de buurt.


Het verzoek tot uitbreiding terras:
Houders van een exploitatievergunning kunnen een verzoek indienen, ook als zij op dit moment nog niet beschikken over een terras. Gezamenlijke verzoeken van verschillende ondernemers samen worden met voorrang behandeld.
Het verzoek kan worden ingediend bij het vergunningenloket van het stadsdeel.
De volledige regels leest u hier.

27 mei 2020

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011