Discriminatie aan de deur?

Door admin op 04-03-2014 16:28

Veel horecaondernemers krijgen er mee te maken: klachten over het deurbeleid of zelfs verwijten over discriminatie. Voor alle partijen vervelend.

De ervaring leert dat de suggestie van discriminatie soms snel gewekt kan worden. In veel steden werken horecaondernemers en gemeente dan ook samen aan het een helder en transparant deurbeleid, al dan niet vervat in een convenant, om vooraf duidelijkheid te scheppen over de eisen die in het deurbeleid aan potentiele bezoekers gesteld kunnen worden.

Bezoekers van horecagelegenheden die het vermoeden krijgen dat zij op ongeoorloofde gronden (zoals ras, afkomst, geslacht of religieuze voorkeur) geweigerd worden, kunnen een klacht indienen, bijvoorbeeld bij het College voor de rechten van de Mens. Dit College onderzoekt de klacht en kan een oordeel vellen. Bestudering van uitspraken van het College laat zien dat een vermoeden van ongeoorloofd onderscheid (discriminatie) al geacht wordt aanwezig te zijn en dat een dergelijk vermoeden zich maar moeilijk laat weerleggen. Want hoe bewijs je als horecaondernemer dat de weigering van - bijvoorbeeld - een groepje jongeren van een bepaalde afkomst niet gelegen was in hun afkomst maar in hun gedrag of omstandigheden zoals de drukte?

Een manier om dit soort - voor alle betrokkenen - onplezierige discussies en procedures te voorkomen is het opstellen van heldere, eenduidige huisregels die niet voor meerdere interpretatie of willekeurige uitleg vatbaar zijn. Regels ten aanzien van minimale leeftijd of bepaalde (duidelijk omschreven) kledingvoorschriften zijn begrijpelijker dan regels waarin een bepaalde uitstraling wordt gevraagd. Bij wat minder eenduidige huisregels is een goede instructie van de portiers, waarbij regelmatig geëvalueerd wordt aan te bevelen.

Daarnaast is het verstandig een eigen klachtenprocedure op te zetten, waarbij klachten snel, effectief en door de juiste personen worden afgehandeld en potentiele gasten die op een bepaald moment de toegang wordt geweigerd meteen te informeren over het bestaan van de klachtenregeling. Met een gerichte en snelle  afhandeling van een klacht kan onvrede bij de geweigerde bezoeker worden weggenomen en voor beide partijen een oplossing worden gevonden, ook met het oog op een volgend bezoek.
Tips:

  • Hoe het eigen deurbeleid eens kritisch tegen het licht en bespreek dat met collega’s, de gemeente en/of de plaatselijke afdeling van KHN.
  • Bespreek de uitvoering van de eigen huisregels regelmatig met de portiers en beoordeel of deze in de praktijk ook onbevooroordeeld en objectief worden toegepast.
  • Stel een interne klachtenregeling op en communiceer deze duidelijk aan bezoekers. 
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011