Hotelbeleid

Voor het Centrum is recent nieuw hotelbeleid vastgesteld wat is neergelegd in de nota Hotelbeleid Binnenstad 2012. Kort gezegd komt dit beleid erop neer dat het Stadsdeel nog slechts in een aantal specifiek genoemde gebieden mee wil werken aan hotelontwikkeling. Het gaat daarbij om onder andere de Plantage Middenlaan, het Waterlooplein en omgeving, Prins Hendrikkade vanaf de Oude Schans tot en met het Kattenburgerplein en de Rozengracht.

Een volledige lijst van deze gebieden is opgenomen in het hotelbeleid. Daarnaast kunnen er in de gebieden Rembrandtplein, en Thorbeckeplein en Leidseplein en omgeving eventueel ook nog meegewerkt worden aan hotelontwikkeling onder een aantal voorwaarden.

Ook voor tophotels in zeer uitzonderlijke initiatieven kunnen nog mogelijkheden bestaan voor nieuwe hotelinitiatieven.

Tevens is naar aanleiding van het nieuwe hotelbeleid de mogelijkheid geschapen voor hotels van meer dan 1.000 m2 om een zelfstandige horeca 4 (restaurant) functie te verkrijgen. Indien een dergelijke zelfstandige horecabestemming wordt toegekend kunnen dus ook gasten van buiten het restaurant van het hotel bezoeken zonder dat zij aldaar verblijven.

Op 19 november 2013 is in het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum de notitie ''Grenzen aan het hotelbeleid, aanvullingen op het hotelbeleid binnenstad 2012-2015'' vastgesteld.
In dit stuk zijn aanvullende aangescherpte beleidsregels opgenomen. Buiten een vastgestelde lijst van lopende hotelinitiatieven geeft het dagelijks bestuur aan niet mee te zullen werken aan hotelinitiatieven.

Op dit moment is nieuw hotelbeleid in voorbereiding.