Onze mening

Gemeente Amsterdam heeft eerst jarenlang de stad gepromoot. Nu er toeristen komen moeten deze direct weer worden geweerd

De eerste mengformules in steden hebben vaak een hoog 'knuffelgehalte', maar enige tijd daarna niet meer. Schaf daarom niet zomaar een systeem van exploitatievergunningen af.

In Amsterdam zijn zo veel ontwikkelingen in voor de horeca relevante onderwerpen waardoor ons kantoor sinds jaar en dag iedere raads- en commissievergadering in Amsterdam (Centrum en Zuid) volgt. Hierdoor zijn niet alleen de Amsterdamse (horeca)ontwikkelingen bij ons bekend, maar kennen wij ook direct de gedachte erachter.

Als aanvulling op de huurprijsbestanden van horecapanden van (horeca)makelaars heeft ons kantoor over de afgelopen jaren zelf ook een bestand aangelegd met inmiddels vele honderden huurprijsgegevens.

BI-Zone Leidsebuurt: Eerst zou er geen BIZ komen, maar na een 2e stemming wel. En dan toch (nog) geen aanpassing van de openingstijden voor de horeca zoals eerder beloofd door de burgemeester!?!

Horecaondernemers kunnen nog veel actiever huurprijsgegevens aan elkaar uitwisselen om grip te houden op de huurprijsontwikkeling

Dwangsombesluiten tot verwijdering gevelreclame worden door ondernemers vaak onvoldoende serieus genomen. Gevolg: bijna onaantastbare boete, ookal is de reclame later verwijderd

Bierbinding in de huurovereenkomst zou moeten leiden tot lagere huurprijs dan in ''vrije'' panden

Bij handhaving geluidsregels in de horeca wordt nog nauwelijks rekening gehouden met de ''nieuwe geluidsspectra''

Onbegrijpelijk dat zoveel hoteliers de impact van AirBNB nog steeds onderschatten. In bepaalde delen van Amsterdam valt bijna geen normale bewoner meer te vinden.

Blurring? Alleen als eerst de Drank- en Horecawet wordt aangepast!

Waarom vallen ijssalons in Amsterdam eigenlijk niet onder de Bibob-toets?

Mengformules in Amsterdam; nu nog vaak een hoog knuffelgehalte, maar horeca houdt het hart vast