Kosten (leges) vergunning

In de meeste gevallen kost het aanvragen van een vergunning geld. De gemeente is gerechtigd zogenaamde 'leges' in rekening te brengen voor de aanvraag en afhandeling van een horecavergunning.
De hoogte van het bedrag aan verschuldigde leges verschilt (sterk) per gemeente.

Voor het aanvragen en afhandelen van milieuvergunningen mag de gemeente geen leges in rekening brengen.

Naast de verschuldigde leges kan de gemeente ook belasting in rekening brengen voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van een terras. Deze belasting heet 'precario' en wordt (meestal) berekend per vierkante meter oppervlakte van de grond. Ook de heffing van precario recht verschilt sterk per gemeente.