Drank horecavergunning zedelijk gedrag

Voor het verkrijgen van de Drank- en Horecavergunning moeten alle leidinggevenden* voldoen aan zogenaamde moraliteits- of zedelijkseisen. In de regel is de belangrijkste eis dat een leidinggevende niet binnen de laatste 5 jaar mag zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan 6 maanden. Andere belangrijke eis is dat een leidinggevende niet binnen de laatste 5 jaar bij meer dan één uitspraak mag zijn veroordeeld tot (onvoorwaardelijke) geldboetes van € 500,- of meer wegens overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet. Het Besluit eisen zedelijk gedrag geeft nog veel meer van dergelijke eisen.

Naast deze eisen geeft de Drank- en Horecawet nog een zogenaamde ‘open norm’ die het college van B&W van een gemeente tot op zekere hoogte zelf mag invullen. De wet zegt namelijk dat een leidinggevende niet in enig opzicht van slecht levensgedrag mag zijn. B&W mogen dus zelf beoordelen in hoeverre iemand hieraan voldoet.