2002

O.a.:           

  • Het realiseren van de vestiging van een wegrestaurant op een gevoelige locatie in het midden van Nederland ondanks druk omwonenden.
  • Het bijstaan van 350 cafés in Amsterdam in verband met het verplicht schenken van evenementenbier op Koninginnedag. Onder druk is een schikking met de Burgemeester bereikt en kon normaal bier worden getapt.
  • Het aanvechten van een weigering kansspelautomatenvergunning ten behoeve van een vermeende discotheek. Op grond van een gerechtelijke uitspraak werd het gemeentelijk kansspelautomatenbeleid van de gemeente Amsterdam verworpen en werd alsnog de kansspelautomatenvergunning verleend.
  • Het bijstaan van een grote groep avond- en nachtzaken in Amsterdam in de strijd om een terras. Terrasvergunningen werden in Amsterdam alleen verstrekt aan zogenaamde dagzaken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een raadsbesluit in 2005 waarin is vastgelegd dat alsnog avond- en nachtzaken in aanmerking kunnen komen voor een terrasvergunning.
  • Hotel wordt door belastingdienst aansprakelijk gehouden (Wet op de ketenaansprakelijkheid) voor afdracht belasting/premies van schoonmaakpersoneel. Ingehuurd schoonmaakbedrijf bleek niet aan deze verplichting voldaan te hebben. Onder druk van diverse juridische procedures is uiteindelijk de heffing tot nihil bijgesteld
  • Het bijstaan van de cafés aan een bekend plein in ’s-Hertogenbosch in verband met vermeende geluidsoverlast veroorzaakt door de serres. Één en ander in samenwerking met mr. Spronken te ’s-Hertogenbosch.