2006

Uit enkele onderzoeken blijkt dat gemiddeld 6 procent van de bedrijfswinst door personeel wordt gestolen. Als we de recherchebureaus mogen geloven, loopt de horeca - gelet op de grote hoeveelheid kasgeld - een nog groter risico.

Download dit artikel

Hoewel lang niet iedere ondernemer direct de behoefte heeft zijn bedrijf te verbouwen, is het handig enigszins op de hoogte te zijn van de zaken die bij een toekomstige verbouwing een rol kunnen spelen.

Download dit artikel

Indien de fundering van hersteld, kan dit grote hoeverre de horecaondernemer herstelwerkzaamheden het verkrijgen van een moet worden doorbetaald schadevergoeding.

Download dit artikel

In mijn vorige bijdrage gaf ik al aan dat ik de benodigde vergunningen en aandachtspunten voor de ondernemer aan de orde zou stellen. Ik heb de drank- en horecavergunning reeds besproken. In dit artikel de exploitatie- en terrasvergunning gezamenlijk, omdat dit in de praktijk in veel gemeenten om één vergunning gaat.


Download dit artikel

Hotels worden steeds vaker gezien als een potentieel doelwit voor het verhalen van schade. Ondernemers lijken zich niet altijd voldoende te realiseren dat er een mogelijkheid tot aansprakelijkheid bestaat. En te vaak wordt gewoonweg vergeten de aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken.


Download dit artikel

 

Zaken in media

O.a.:

  • Collectieve actie ten behoeve van Amsterdamse cafés met het levenslied in kader geluidseisen.
  • Het met succes optreden voor diverse groepen omwonenden tegen door gemeente gewenste bouwplannen.