Biertjuhhh... , maar niet onder de 16?

Op 11 februari 2011 heeft de ministerraad ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de Drank- en Horecawet. Wat moet u weten inzake uw exploitatie?

Download dit artikel