Huurverhoging in de horeca

Het nieuwe jaar in met een nieuwe huurovereenkomst? Bij het sluiten van een huurovereenkomst mag de verhuurder in principe elk bedrag vragen dat hij wil. Het is aan de huurder om te bepalen of de ruimte de prijs waard is, en of deze huurprijs kan worden opgebracht.


Download dit artikel

Zaken in de media (o.a.):

  • Het behartigen van de belangen van de ondernemers langs het tracé van de Noord-Zuidlijn in het kader van nadeelcompensatie, in opdracht van de Kamer van Koophandel en de Vereniging Amsterdam City.
  • Het behartigen van de belangen van een groot aantal horecaondernemers te Amsterdam die ageren tegen het verbod op zogenaamde “sta-terrassenâ€?. De behartiging van collectieve belangen.
  • Begeleiding groep woonbootbewoners rond Artis in verband met herplaatsing/verwijdering.
  • Bijstand omvangrijke strafzaken rondom (vermeend) illegaal vuurwerk.
  • Begeleiding tientallen initiatieven tot hoteluitbreiding in Amsterdam.
  • Begeleiding diverse problemen van bekende dance-evenementen.
  • Begeleiding opstart spraakmakende nieuwe horeca-bedrijven.
  • Principiële procedures over de vraag in hoeverre een bestuursorgaan de vrijheid toekomt om strengere brandveiligheidsregels op te leggen dan bedoeld door de wetgever.
  • Begeleiding van ijssalons en broodjeszaken tegen diverse gemeenten in verband met mogelijke strijd met het bestemmingsplan (er mogen geen etenswaren worden genuttigd in het bedrijf).
  • Diverse advisering in het kader van het rookverbod