Horecabeleid

In gemeente Amsterdam bestaat er grootstedelijke regelgeving naast de meer toegespitste beleidskaders die stadsdelen zelf hanteren voor horeca en hotels. Voor de gehele gemeente Amsterdam is er een horecavisie opgesteld door de Burgemeester van Amsterdam voor 2011-2014.
Hierin is onder meer beleid neergelegd voor een proef met nieuwe 24-uurs horeca (10 locaties binnen de gemeente Amsterdam, waarvan 3 benut mogen worden voor dansen), het verlengen van de vergunningstermijn van de exploitatievergunning van 3 naar 5 jaar voor bonafide exploitanten en uitbreiding van exploitatievergunningvrije ondernemingen (bedoeld voor mengformules), het invoeren van een vergunningsvoorschrift voor transparant deurbeleid, het ontwikkelen van een bonus malus systeem, een nieuwe handhavingsstrategie voor horeca, een aanvullende vergunning voor voorwaarden voor het terras, het verbeteren van de klachtenregistratie, het uitwerken van het model terrasexploitatieplan en maatwerk en nieuwe regelgeving omtrent terrasverwarming.

Recente artikelen

Amsterdam: nieuw horecabeleid

05.12.2011