Nieuw handhavingsplan

Door de gemeente Amsterdam is een nieuw handhavingsstappenplan opgesteld. De nieuwe handhavingsstrategie maakt effectief optreden tegen overtredingen van de exploitatievergunning, de drank- en horecavergunning en andersoortige overtredingen mogelijk.
Het nieuwe stappenplan is aanzienlijk strenger dan het hiervoor geldende stappenplan handhaving. Het komt – kort gezegd – neer op een “three strikes and you’re out”. Het aantal stappen wordt voor veel overtredingen teruggebracht. In de regel is er nu nog slechts sprake van 3 overtredingen alvorens er overgegaan wordt tot het intrekken van de exploitatievergunning.

Recente artikelen

Amsterdam: nieuw horecabeleid

05.12.2011