Staand drinken op terrassen

Jarenlang heeft een discussie gewoed binnen de gemeente Amsterdam over het in de APV neergelegde verbod op staterrassen. Volgens de APV mocht uitsluitend aan bezoekers die op het terras zaten consumpties worden verstrekt. Hetgeen feitelijk neerkwam op een verbod op staterrassen.
Naar aanleiding van onder meer een protest van de beweging AI-Amsterdam heeft er een discussie gewoed over de vraag of dit nog langer gerechtvaardigd geacht kon worden.
Naar aanleiding daarvan zal de APV op zeer korte termijn gewijzigd worden met betrekking tot het verbod op staterrassen. Tegenover het schrappen van dit verbod op staterrassen staat het eerder genoemde nieuwe terrassenbeleid “Maatwerk met maten” waarin bepaalde voorwaarden voor terrasexploitatie zijn neergelegd en het mogelijk wordt te differentiëren per gebied. Ook het terrasexploitatieplan waarin afspraken tussen ondernemer en omwonende worden neergelegd is hier een onderdeel van.

Recente artikelen

Amsterdam: nieuw horecabeleid

05.12.2011