Stedelijk terrassenbeleid

De gemeente heeft in de nota “Maatwerk met maten” een aantal voorwaarden voor nieuw terrassenbeleid vastgelegd. Hierin is onder meer voorzien in de mogelijkheid verschillende gebieden aan te wijzen binnen een stadsdeel waarvoor verschillende terrasregels gaan gelden. Afhankelijk van de vraag of een gebied gedefinieerd dient te worden als een woongebied, een gemengd gebied of een uitgaansgebied kunnen verschillende regels gelden ten aanzien van de openingstijden van een terras en de situering daarvan. Ook de regeling voor winterterrassen kan naar gelang de typering van een gebied verschillen. In gemengde gebieden of voor overlast kwetsbare gebieden kan het nodig zijn dat een ondernemer een terrasexploitatieplan indient met daarin gemaakte afspraken met omwonenden. Al naar gelang de inhoud van een dergelijk terrasexploitatieplan kan een terras wel of niet langer open zijn. Daarnaast wordt niet alleen meer rekening gehouden met de beschikbare ruimte op de openbare weg voor een terras maar ook met omgevingsfactoren als de hoeveelheid woningen in de directe omgeving de omvang van de horecazaak en de akoestische aspecten van het terras.

Recente artikelen

Amsterdam: nieuw horecabeleid

05.12.2011