Meester Advocaten / Amsterdam

westpoort noord nieuw-west west centrum oost zuid zuidoost
Centrum
Noord
Oost
Zuidoost
Zuid
West
Nieuw-West
Westpoort

Amsterdam

 • Kantoorklachtenregeling Meester Advocaten (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)
  1 augustus 2017: Ten opzichte van de 'vaststelling nadere regels dance events in horeca' uit 2016 is een extra voorwaarde m.b.t. de horecakluis toegevoegd. > lees meer
 • Horecabeleid
  Binnen de gemeente Amsterdam bestaat er grootstedelijke regelgeving naast de meer toegespitste beleidskaders die stadsdelen zelf hanteren voor horeca en hotels. > lees meer
 • 24-uurs horeca
  De Burgemeester wil experimenteren met 24-uurs horeca op een aantal plekken in Amsterdam > lees meer
 • Proef met verlate sluitingstijden
  De Burgemeester wil niet overgaan tot het vrijgeven van de sluitingstijden of het op grote schaal verlengen van sluitingstijden > lees meer
 • Stedelijk terrassenbeleid
  De gemeente heeft in de nota “Maatwerk met maten” een aantal voorwaarden voor nieuw terrassenbeleid vastgelegd > lees meer
 • Nieuw handhavingsplan
  Door de gemeente Amsterdam is een nieuw handhavingsstappenplan opgesteld > lees meer
 • Winterterrassen
  Er wordt door de gemeente Amsterdam gewerkt aan het mogelijk maken van winterterrassen in de gehele stad > lees meer
 • Staand drinken op terrassen
  Jarenlang heeft een discussie gewoed binnen de gemeente Amsterdam over het in de APV neergelegde verbod op staterrassen > lees meer
 • Amsterdam: nieuw horecabeleid
  Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe horecabeleid dat de burgemeester voorstaat en over nieuw stedelijk beleid voor terrassen, als kaders voor het terrassenbeleid van de stadsdelen. > lees meer
De gebiedsgerichte informatie moet worden gezien als hulpmiddel voor ondernemers in Amsterdam met betrekking tot specifieke horeca beleidsregels en regelgeving. Hoewel Meester Advocaten veel aandacht besteedt aan deze informatie, is deze uitdrukkelijk indicatief en pretendeert deze niet volledig te zijn. Het is in deze opzet onmogelijk een volledig en up-to-date overzicht te verstrekken. Sterker nog; het risico is aanwezig dat (delen van) deze informatie niet de meest recente is. Met betrekking tot de grafische gebiedsindeling benadrukken wij dat de begrenzing ervan indicatief is. De buurtgerichte informatie behelst absoluut geen advies en voor de inhoud ervan is Meester Advocaten op geen enkele wijze aansprakelijk. Meester Advocaten behoudt zich alle auteursrechten voor.
temp