jordaan grachtengordel rembrandtplein de-rode-loper wallen leidseplein-e-o
Leidseplein e.o.
Rembrandtplein e.o.
Grachtengordel
De Rode Loper
Wallen/1012-gebied
Jordaan

Centrum

 • Terrassen
  Tevens kent het Stadsdeel Centrum sinds 2011 nieuw terrassenbeleid dat is neergelegd in de Terrassennota 2011 > lees meer
 • Bestemmingsplan
  In het Stadsdeel zijn een groot aantal bestemmingsplannen van kracht maar wordt tevens gewerkt aan het herzien van deze bestemmingsplannen > lees meer
 • Horecabeleidsplan 2014
  In deze notitie wordt besproken welk beleid er van toepassing is op vele uiteenlopende vormen van horeca; variërend van additionele horeca, mengformulebeleid, afkoeluren en deurbeleid. > lees meer
 • Hotelbeleid
  Voor het Centrum is recent nieuw hotelbeleid vastgesteld wat is neergelegd in de nota Hotelbeleid Binnenstad 2012 > lees meer

 

Amsterdam

 • Horecabeleid
  Binnen de gemeente Amsterdam bestaat er grootstedelijke regelgeving naast de meer toegespitste beleidskaders die stadsdelen zelf hanteren voor horeca en hotels. > lees meer
 • 24-uurs horeca
  De Burgemeester wil experimenteren met 24-uurs horeca op een aantal plekken in Amsterdam > lees meer
 • Proef met verlate sluitingstijden
  De Burgemeester wil niet overgaan tot het vrijgeven van de sluitingstijden of het op grote schaal verlengen van sluitingstijden > lees meer
 • Stedelijk terrassenbeleid
  De gemeente heeft in de nota “Maatwerk met maten” een aantal voorwaarden voor nieuw terrassenbeleid vastgelegd > lees meer
 • Nieuw handhavingsplan
  Door de gemeente Amsterdam is een nieuw handhavingsstappenplan opgesteld > lees meer
 • Winterterrassen
  Er wordt door de gemeente Amsterdam gewerkt aan het mogelijk maken van winterterrassen in de gehele stad > lees meer
 • Staand drinken op terrassen
  Jarenlang heeft een discussie gewoed binnen de gemeente Amsterdam over het in de APV neergelegde verbod op staterrassen > lees meer
 • Kantoorklachtenregeling Meester Advocaten (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)
  1 augustus 2017: Ten opzichte van de 'vaststelling nadere regels dance events in horeca' uit 2016 is een extra voorwaarde m.b.t. de horecakluis toegevoegd. > lees meer
 • Amsterdam: nieuw horecabeleid
  Vorige week heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe horecabeleid dat de burgemeester voorstaat en over nieuw stedelijk beleid voor terrassen, als kaders voor het terrassenbeleid van de stadsdelen. > lees meer
De gebiedsgerichte informatie moet worden gezien als hulpmiddel voor ondernemers in Amsterdam met betrekking tot specifieke horeca beleidsregels en regelgeving. Hoewel Meester Advocaten veel aandacht besteedt aan deze informatie, is deze uitdrukkelijk indicatief en pretendeert deze niet volledig te zijn. Het is in deze opzet onmogelijk een volledig en up-to-date overzicht te verstrekken. Sterker nog; het risico is aanwezig dat (delen van) deze informatie niet de meest recente is. Met betrekking tot de grafische gebiedsindeling benadrukken wij dat de begrenzing ervan indicatief is. De buurtgerichte informatie behelst absoluut geen advies en voor de inhoud ervan is Meester Advocaten op geen enkele wijze aansprakelijk. Meester Advocaten behoudt zich alle auteursrechten voor.
temp