Aansprakelijkheid franchisegever verruimd

Door admin op 30-05-2017 12:33

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld dat een franchisegever ook aansprakelijk is bij het onzorgvuldig informeren van een franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van het franchisecontract. Deze aansprakelijkheid bestond al maar is nu verder verruimd. 

Bij het sluiten van een franchiseovereenkomst laat een toekomstige franchisenemer zich vaak leiden door de prognoses die door de franchisegever worden afgegeven over de te verwachte omzet- en winstcijfers. Vaak wordt op basis hiervan het besluit genomen wel of niet een franchiseovereenkomst aan te gaan. Deze prognoses worden vaak door derden (in opdracht van de franchisegever) opgesteld. Eerder heeft de Hoge Raad (in het arrest Paalman/Lampenier) geoordeeld dat de franchisegever aansprakelijk is voor een rapport van derden dat fouten bevat als hij welbewust was van de fouten in het prognoserapport maar desondanks de franchisenemer deze onjuiste informatie heeft verschaft en in de verkeerde veronderstelling heeft gelaten. Eenvoudig gezegd handelt de franchisegever in dit geval willens en wetens. 

In het geval waar een franchisegever zelf een onderzoek laat verrichten en zelf een prognoserapport opstelt, volgt de aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onzorgvuldigheden veel eerder. Daarvan is namelijk al sprake wanneer de rapportage fouten bevat waarvan de franchisegever niet eens op de hoogte is. Daarbij is het wel van belang dat de onzorgvuldigheid van de franchisegever (of de persoon voor wie hij aansprakelijk is), heeft geleid tot daadwerkelijke fouten in het rapport. De prognosecijfers die door een franchisegever zelf worden opgesteld, geven de franchisegever dus ook een groter verantwoordelijkheid zorgvuldig onderzoek te verrichten en de toekomstige franchisenemer zorgvuldig te informeren. Wanneer die zorgvuldigheid niet in acht wordt genomen en onbewust fouten in het rapport sluipen, kan de franchisegever verrast worden met een procedure waarbij de franchisenemer zich voor zijn tegenvallende bedrijfsresultaten wil verhalen op de franchisegever en alle verdere consequenties van dien. Het is dus belangrijk hierbij waakzaam te zijn.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011