Rechtbank Amsterdam herbevestigt de Hotel V formule

Door admin op 06-07-2021 19:50

In een door Meester Advocaten gevoerde procedure van maart 2020 is de Rechtbank Amsterdam tot een algemene formule gekomen om huurkorting in verband met corona te kunnen berekenen. Hierbij werd de omzetdaling centraal gesteld en is geoordeeld dat huurder en verhuurder samen de pijn van die omzetdaling moeten dragen. Bij de omzetdaling moet wel rekening gehouden worden met het (huur)deel van de ontvangen TVL.

Van de kant van verhuurders kwam veel kritiek op deze berekeningswijze. Zo zou niet alleen de TVL, maar ook NOW bij de omzetdaling moeten worden opgeteld. Ook betoogden verhuurders dat een andere berekening, namelijk die van Rechtbank Gelderland zou moeten worden gevolgd. Volgens die lijn is niet de omzetdaling de pijn, maar slechts het deel van de huur dat niet door de TVL wordt gedekt. Die berekeningswijze valt voor huurders een stuk ongunstiger uit.

De Rechtbank Amsterdam heeft in een van de andere zaken waarbij Meester Advocaten betrokken is zojuist kenbaar gemaakt dat die verweren en kritiek van verhuurders niet opgaan: Amsterdam onderscheidt zich van de rest van Nederland, mede door de afhankelijkheid van de internationale toerist en relatief hoge huurprijzen.
 Wel heeft de Rechtbank Amsterdam duidelijk gemaakt dat de gehele ontvangen TVL in mindering moet worden gebracht op de omzet van dat betreffende jaar (en niet slechts enkel het huurdeel van de TVL). Niet duidelijk is of voor huurders in andere steden in het land hetzelfde gaat gelden. Indien daar meer over te vertellen is, zullen wij daar een update van geven.

Kortom: De Rechtbank Amsterdam herbevestigt de Hotel V formule. Ondanks de substantiële verhoging van de TVL zal de berekeningswijze hetzelfde blijven. Ook is benadrukt dat de kortingsperiode door kan lopen ná 1 juli 2021, toen veel overheidsmaatregelen opgeheven waren. De periode is dus echt afhankelijk van de omzetdaling, niet van de openstelling van winkels en horeca.

 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011