Ontslag op staande voet bij diefstal; wat voor soort schuldbekentenis?

Door admin op 08-03-2013 16:39

Bij tijd en wijlen krijgen wij vanuit horecaondernemers het verhaal te horen dat er sprake is van diefstal onder het personeel. Zij vragen zich af wat zij in dit geval zouden kunnen doen. 

Nu komt diefstal onder het personeel niet alleen voor binnen de horeca, doch (helaas) binnen alle branches. Zo ook bij een grootwinkelbedrijf. Dit grote winkelbedrijf had de stelende werknemer bij zich geroepen, alwaar zij werd ontvangen door twee van haar leidinggevenden. Werknemer was van het gesprek en de inhoud ervan niet op de hoogte. In die zin wordt werknemer hiermee overvallen, zoals dat wel vaker gebeurt ingeval diefstal. Op zich is hier nog niet zoveel mis mee. Tijdens deze bespreking laat de werkgever de werknemer een tweetal verklaringen ondertekenen. De eerste betreft een schuldbekentenis van het vergrijp zelf, namelijk diefstal. De tweede verklaring betrof een schuldbekentenis van een bepaald bedrag aan schadevergoeding. 

De rechtbank in Amsterdam (LJN: BV3669) heeft in 2012 in deze kwestie geoordeeld dat het laten tekenen van een schuldbekentenis van de diefstal an sich de werkgever niet verweten kan worden. Anders is dit voor de schuldbekentenis ten aanzien van het bedrag aan schadevergoeding. Een dergelijke verklaring brengt namelijk dwingende bewijskracht met zich mee. De werknemer moet in staat zijn zich op het ondertekenen van een verklaring dat ziet op de hoogte van de vergoeding te kunnen beraden en te laten adviseren. Nu de verklaring in deze zaak echter in de hectiek van dit gesprek is ondertekend, stond het de werknemer volgens de rechtbank dus vrij de inhoud van deze verklaring te vernietigen, omdat de werkgever misbruik zou hebben gemaakt van de omstandigheden. 

In dit kader is het volgens de rechtbank dus mogelijk om (a), zonder werknemer vooraf over een gesprek en de inhoud daarvan te informeren, bij u te roepen en vervolgens te confronteren met het door u geconstateerde feit en (b) de werknemer (enkel) te laten tekenen voor een schuldbekentenis van de diefstal an sich. Uiteraard is Meester Advocaten B.V. bereid u bij het opstellen van een dergelijk schuldbekentenis bij te staan. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011