Zelfstandige stroom bezoekers, geen speelautomaten

Door admin op 16-09-2014 16:39

De aanwezigheid van speelautomaten in een horecazaak is voor veel ondernemers een belangrijke bron van inkomsten. Echter is het niet in alle horecazaken toegestaan speelautomaten te plaatsen. Op grond van Wet op de kansspelen (Wok) kan een vergunning slechts worden verleend indien het gaat om kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting.

Onder een hoogdrempelige inrichting wordt verstaan:

  1. een inrichting waar het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend; en
  2. een inrichting waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

 

In beginsel worden restaurants en cafés aangemerkt als hoogdrempelige inrichtingen. Discussie over de hoogdrempeligheid kan echter ontstaan daar waar het café of het restaurant andere activiteiten aanbiedt naast, kort gezegd, het schenken van alcohol of het serveren van volwaardige maaltijden.

Zo kan bijvoorbeeld een café dat in de middag een lunch verzorgt, bijvoorbeeld eenvoudige broodjes, als laagdrempelig worden aangemerkt omdat het met het voorzien in de lunch een zelfstandige stroom bezoekers aantrekt, naast de hoofdactiviteit het schenken van alcohol.

Volgens de Memorie van Toelichting over dit onderwerp wordt met het vereiste dat in de inrichting geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, bedoeld dat slechts in cafés en restaurants kansspelautomaten mogen worden opgesteld. Een café is een inrichting die door het publiek in de eerste plaats wordt bezocht voor het nuttigen van alcoholhoudende drank. Indien in een café nog andere activiteiten plaatsvinden, waaraan zelfstandig betekenis kan worden toegekend, dan wordt de inrichting alsnog als laagdrempelige inrichting gekwalificeerd. Zelfstandige betekenis houdt in dat de activiteit niet uitsluitend ter ondersteuning van het cafébezoek dient en een zelfstandige stroom van bezoekers trekt (bijvoorbeeld lunch).

Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat ook het aanbieden van waterpijpen een zelfstandige stroom van bezoekers kan trekken. Het ging in dat geval om een aantal van 15 waterpijpen welke het horecabedrijf tegen betaling aanbood aan klanten. De rechter oordeelde in voorlopige voorziening dat dit aantal waterpijpen zo substantieel was dat het roken ervan niet uitsluitend ter ondersteuning van het cafébezoek kan dienen. Aan het roken van een waterpijp dient dan ook een zelfstandige betekenis te worden toegekend wat betekent dat het roken niet uitsluitend dient ter ondersteuning van het cafébezoek en een zelfstandige stroom van bezoekers trekt. Daarmee kwalificeert de rechter in feite de betreffende horecazaak als laagdrempelig.

De speelautomaten dienen dan ook uit de zaak te worden verwijderd.

In deze uitspraak gaf de rechter ook aan dat het niet van belang is dat de horecazaak zich profileert met waterpijpen en het tevens niet ter zake doet dat niemand uitsluitend voor het roken van een waterpijp komt. De rechter gaf aan dat het mogelijk is dat iedereen die voor het roken van waterpijp komt dat wil combineren met het nuttigen van een consumptie.

Ook de vergelijking met het roken van sigaretten en de verkoop daarvan in een café gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op. De rechter oordeelde dat doorgaans sigarettenrokers hun rookwaar meebrengen naar het café en dan al naar gelang de situatie binnen of buiten roken. Dat de verkoop van sigaretten in een café een zelfstandige stroom van bezoekers trekt is niet aannemelijk.

Tip: indien u speelautomaten wenst te plaatsen is het van belang te bezien in hoeverre uw horecazaak geen activiteiten aanbiedt waaraan zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Dat kan gaan om het aanbieden van lunches, maar ook een café met biljartfaciliteiten kan worden geschaard onder een laagdrempelige inrichting. In het algemeen geldt dat een cafetaria, snackbar, lunchroom, café/bowling, etc. als een laagdrempelige inrichting wordt gezien. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011