Formule uitspraak Hotel V ook toepasselijk op restaurants

Door admin op 13-04-2021 14:54

Begin maart heeft de rechtbank Amsterdam een formule bedacht voor toepassing in discussies over huurprijskortingen vanwege omzetdalingen door corona. Meester Advocaten was als advocaat aan huurderszijde betrokken bij die uitspraak en daarover is eerder een weblog gemaakt. Een recente uitspraak herbevestigt nu de daarin genoemde formule en blijkt nu ook bruikbaar voor andere type horecabedrijven.

Ter opfrissing:

De formule om korting te berekenen is oude huurprijs – (dalingspercentage van de omzet / 2) = gewijzigde huurprijs.

Op deze gerechtelijke uitspraak is met de name door grote kantoren die veel verhuurders bijstaan, kritiek gekomen. De door huurders ontvangen TVL zou volgens die kantoren niet juist zijn verdisconteerd in de berekening. In voornoemde uitspraak wordt de ontvangen TVL als omzet gezien en dus bij de omzet over de betreffende periode opgeteld.

Een gehoord alternatief is dat de TVL afgezet moet worden tegen het totaal aan vaste lasten. Op die wijze kan de huurcomponent uit de TVL berekend worden. Het gedeelte van de huurder dat niet door de TVL wordt gedekt, wordt dan door beide partijen gedeeld. Deze berekeningswijze valt in de meeste gevallen voor wat betreft de huurkorting aanzienlijk lager uit. Dat noemen wij derhalve een ‘verhuurdersvriendelijke’ berekening.

Dat die berekening in de rechtspraak vooralsnog geen voet aan de grond krijgt, blijkt wel uit een andere recente uitspraak van 31 maart 2021 van diezelfde rechtbank Amsterdam. Deze keer ging het om een restaurant dat van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 en tussen 15 december 2021 tot heden, volledig gesloten was. In die periode bleek een omzetdaling van gemiddeld 70 % (dus inclusief de ontvangen TVL). Over de tussenliggende periode van beperkte opening, was de daling 30 %. De huurkortingspercentages bedragen dan ook volgens de Hotel V formule respectievelijk 35 % en 15 %. De formule van Hotel V wordt dus binnen de rechtbank breed gedragen en ook toegepast op andere type horecabedrijven dan een hotel. De rechter in de laatste uitspraak maakt in tegenstelling tot de rechter in Hotel V wel een onderscheid tussen de verschillende periodes van volledige lockdown en niet-volledige lockdown.

Ook de periode tot wanneer de korting wordt berekend is in de meest recente uitspraak beperkt tot 1 januari 2021. De kantonrechter gaat ervan uit dat partijen vervolgens aan de hand van die formule zelf tot een berekening kunnen komen na die periode. Uitdrukkelijk is daarmee dus niet gezegd dat na 1 januari 2021 geen recht op korting zou bestaan.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011