Quotumwet: Regering gaat uw aannamebeleid mogelijk beïnvloeden

Door admin op 08-06-2015 17:35

Met ingang van 2017 kan uw onderneming worden verplicht om een vastgesteld aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, met een boete als stok achter de deur wanneer u die plicht niet naleeft. De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, kortweg de Quotumwet, is op 31 maart jl. aangenomen door de Eerste Kamer. Die wet moet ondernemers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Op basis van de Quotumwet moet een onderneming met minimaal 25 werknemers een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst hebben (een quotum). Voordat het quotum echter daadwerkelijk gaat gelden, kijkt het Ministerie van SZW eerst in 2016 of de verlangde 3.000 extra banen voor arbeidsbeperkten in 2015 zijn gerealiseerd zónder het instellen van een quotum. Zijn die banen niet gerealiseerd, dan stelt het Ministerie het quotum voor 2017 vast in de vorm van een percentage van het aantal arbeidsuren bij de ondernemer. Zijn die banen wel gerealiseerd, dan treedt de Quotumwet nog niet in werking. Dat kan dan op een later moment alsnog gebeuren, als in een volgend jaar de behaalde doelstelling niet is gehaald, totdat in 2026 structureel 25.000 extra banen voor arbeidsbeperkten zijn verwezenlijkt.

De Belastingdienst zal aan werkgevers die in de toekomst niet aan de norm voldoen een boete opleggen. De hoogte daarvan is gerelateerd aan het percentage arbeidsuren waarvoor een werkgever ten onrechte geen arbeidsbeperkte in dienst had. Per arbeidsplaats die ten onrechte niet wordt vervuld door een arbeidsbeperkte is die boete € 5.000,-. Daarbij wordt uitgegaan van een arbeidsplaats van 25,5 uur per week.

Het is dus nog niet zover, maar voor grotere bedrijven (met meer dan 25 werknemers) gaat dit op termijn waarschijnlijk wel spelen.

Tip 1: U kunt in het doelgroepregister bij het UWV nagaan of uw onderneming reeds één of meerdere arbeidsbeperkten in dienst heeft. Wellicht voldoet u dan al aan het quotum en hoeft u niet bang te zijn voor een boete. De verwachting is dat het doelgroepregister in het najaar van 2015 via een online portal te raadplegen is.

Tip 2: Bij de grens van 25 werknemers wordt niet uitgegaan van fulltime dienstverbanden, maar van het gemiddeld aantal uren per werknemer in Nederland (31,1 uur).

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011