De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Is de 1,5 meternorm aanvechtbaar? Lees hier het artikel van Mr-online.nl

Door admin op 22-06-2020 13:04

HORECA-ADVOCAAT WIL 1,5 METER AANVECHTEN

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Ook na de heropening per 1 juni zijn vooral cafés niet rendabel door de 1,5 meternorm. Daarom onderzoekt horeca-advocaat Raoul Meester (Meester Advocaten) de mogelijkheden om die norm aan te vechten.

“De houding van de gemiddelde horecaondernemer ten opzichte van het coronavirus is in de loop der maanden verschoven. Zo was in de eerste coronafase nog sprake van een relatief grote stilte. De meeste ondernemers reageerden bijna apathisch. Er werden relatief weinig vragen gesteld, met uitzondering van de financiële compensatie door de overheid.

Erg veel ondernemers hebben in het begin van de coronacrisis (direct begin april 2020) aanspraak gemaakt op de NOW-regeling, zonder goed te begrijpen welke voorwaarden hieraan verbonden waren of verbonden konden worden. Veelal zijn zij te makkelijk uitgegaan van de uitlatingen van minister Koolmees over deze regeling (met name de toezegging dat 90 procent van de loonkosten zou worden gecompenseerd). De hoogte van de compensatie, althans het voorschot, viel in de praktijk vaak tegen. Uiteindelijk zullen definitieve besluiten via het UWV volgen waarover het laatste woord nog niet is gezegd.

INBREUK OP GRONDRECHTEN

Rond mei 2020 maakten horecaondernemers zich met name druk over de vraag wanneer ze (al dan niet gedeeltelijk) mochten heropenen. Naarmate de tijd verstreek, speelde daarbij ook steeds meer de vraag hoe lang de overheid inbreuk mag maken op grondrechten middels een Noodverordening. In het begin van de coronacrisis waren de meeste juristen het er wel over eens dat Noodverordeningen daartoe als basis zouden kunnen dienen, mits deze periode niet te lang zou duren. Er is echter nog steeds geen noodwet van kracht geworden ter vervanging van de Noodverordeningen.

Daarnaast bestaat in de horecapraktijk veel onduidelijkheid over diverse begrippen in de Noodverordeningen zoals “zelfstandige ruimte”, “afzonderlijke ruimte”, “gebouw” en “gezamenlijke huishouding”.

Enkele ondernemers hebben overwogen om een procedure tegen de overheid te beginnen wegens aantasting van de grondrechten. Het is binnen onze praktijk nog niet tot zo’n procedures gekomen, mede omdat horecaondernemers een dergelijke procedure (in ieder geval in de fase rondom de heropening per 1 juni) niet sympathiek vonden.

TERRASSENPLEINEN

Vanaf 1 juni vragen ondernemers zich af wat de lokale voorwaarden zijn om te heropenen en in hoeverre grotere terrassen kunnen worden gecreëerd. De gemeenten gaan hier zeer verschillend mee om. In de media zijn enkele voorbeelden verschenen van grote terrassenpleinen zoals op de Nieuwmarkt in Amsterdam, de Parade in Den Bosch, de Neude in Utrecht en het Schouwburgplein in Rotterdam. Minder bekend zijn echter de vele voorbeelden van kleine terrassen die soms nog binnen de ruimte van de terrasvergunning worden beperkt.

Nu speelt regelmatig de vraag of en hoe personeelsleden kunnen worden ontslagen en hoe faillissementen kunnen worden voorkomen,  maar bijvoorbeeld ook in hoeverre er een korting op de huurprijs kan worden afgedwongen (nu pandeigenaren in veel gevallen niet vrijwillig bereid zijn om huurkorting te geven).

INTERNATIONALE TOERIST

Verder blijken vele horecabedrijven (waaronder ook cafés) sinds de formele heropening op 1 juni niet in staat om een voldoende rendabel product voor hun gasten te bieden, waardoor zij genoodzaakt zijn het bedrijf weer te sluiten. Ons kantoor onderzoekt op dit moment mogelijkheden om de norm van 1,5 meter aan te vechten en heeft daarover contact met diverse wetenschappers op het gebied van luchtventilatie.

Wij verwachten dat de horeca, en dan vooral de bedrijven die zich richten op de internationale toerist, lang zal worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.”

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011