Verbreed de onderhandelingen bij een huurprijsverhoging!

Door admin op 15-02-2017 09:54

In deze tijd worden ondernemers/huurders regelmatig geconfronteerd met discussies van verhuurders over marktconforme huurprijsaanpassingen. Bij verhuur van winkel-/horecaruimte kan een dergelijke marktconforme huurprijswijziging worden doorgevoerd vanaf het moment dat de in de huurovereenkomst vastgelegde eerste periode is verstreken en anders ten minste 5 jaar na de laatste huurprijsaanpassing.

Het belang van de verhuurder ligt daarbij meestal primair bij het verkrijgen van een hoger rendement, oftewel een hogere huurprijs.

Aan de andere kant zal de huurder belang hebben bij het betalen van een zo laag mogelijke huurprijs maar zal er ook behoefte bestaan aan continuïteit.

Huurprijswijzigingsprocedures eindigen vaak in overeenstemming over uitsluitend de hoogte van een nieuwe huurprijs, terwijl de onderhandelingen ook verbreed hadden kunnen worden door de huurder. De onderhandelingen over een nieuwe huurprijs zijn namelijk een goed moment om het “ijzer te smeden” en ook overige aspecten (beter) te regelen. Als “tegenprestatie” voor een hogere huurprijs valt ten behoeve van huurder dan bijvoorbeeld te denken aan:

  • het verlengen van de duur van de huurovereenkomst/verkrijgen van een extra huurtermijn of optieperiode;
  • het schrappen van de mogelijkheid van de zijde van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen op grond van toekomstig dringend eigen gebruik/renovatie;
  • het verruimen van de contractuele bestemming van het gehuurde waardoor het horecabedrijf beter verkoopbaar/beter te exploiteren is (bijvoorbeeld in het geval waarin de ruimte nu is bestemd om te worden gehuurd als Chinees restaurant, te wijzigen in restaurant);
  • concrete afspraken over te plegen (groot) onderhoud door verhuurder inclusief termijnen.
     

De nieuwe afspraken plegen dan in de een separate overeenkomst, aanvullend bij de oorspronkelijke huurovereenkomst te worden vastgelegd, in jargon een “allonge” genaamd. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011