Zegt de oproepkracht tegen de werkgever: “Mag ik even dubbel vangen?!”

Door admin op 22-01-2014 10:20

Horecaondernemers werken vaak met oproepkrachten. De hoogste rechter in Nederland (Hoge Raad) heeft goedgekeurd dat een oproepkracht onder bepaalde omstandigheden recht heeft op 3 uur loon per oproep. Ook als deze oproep maar 1,5 uur heeft geduurd! Nu een loonvordering pas na 5 jaar verjaart, kan dit een duur grapje worden.

Hieronder enkele tips om dat (te proberen) te voorkomen. Hiervoor moeten wij echter wel eerst even de diepte in.

In de wet is opgenomen dat een flexwerker, ondanks dat de duur van de oproep korter is, toch recht heeft op 3 uur loon, als (a) de arbeidsomvang van deze flexwerker niet duidelijk is vastgelegd of (b) de arbeidsomvang minder dan 15 uur per week bedraagt én de tijdstippen waarop gewerkt moet worden níet zijn vastgelegd.

Deze ‘minimumaanspraak’ van 3 uur per oproep kan gezien worden als een compensatie voor de werknemer voor de onzekerheid van de arbeidsomvang of de tijden waarop deze werkzaamheden door hem moeten worden verricht.

In de zaak van de Hoge Raad ging het om een chauffeuse die kinderen van huis naar school vervoerde en vice versa. Hiermee was per dag 2 uur gemoeid. Tussentijds werd zij gebeld om andere taxiritten te verrichten.

Bij de kantonrechter en in hoger beroep ging het nog goed voor de werkgever. De rechters vonden de schoolritten een vast afgesproken tijd, waarop de ‘minimumaanspraak’ niet van toepassing was. Ten aanzien van de taxiritten waren de rechters van mening dat de ‘minimumaanspraak’ onredelijk was, omdat wanneer de chauffeuse 7 ritten in 5 uur had verricht, zij alsdan op basis van die aanspraak 7 x 3 uur = 21 uur zou kunnen laten uitbetalen, in plaats van 5!

De rechters vonden dat die disbalans niet de bedoeling kon zijn van de ‘minimumaanspraak’.

De Hoge Raad hamert echter op de compensatiegedachte van de ‘minimumaanspraak’.

Volgens de Hoge Raad heeft deze bepaling tot doel dat de werkgever het werk zodanig inricht dat de werknemer niet meerdere malen per dag voor telkens een korte periode wordt opgeroepen. Doet de werkgever dat niet, dan heeft de werknemer recht op compensatie van die onzekerheid van 3 uur per oproep!

Tips! Om voornoemde aanzienlijke loonvordering van oproepkrachten te voorkomen, kan de werkgever overwegen o.a. het volgende te doen:

  • de flexwerker voor 15 uur per week of meer aannemen en in dat de arbeidsovereenkomst opnemen;
  • de omvang van de arbeid van de flexwerker direct te verwerken in het rooster van de voltijders met eenzelfde functie en die op hetzelfde moment aan de flexwerker kenbaar maken;
  • de flexwerker altijd minimaal 3 uur per oproep laten werken;
  • als het voornoemde niet mogelijk is, zou nog gedacht kunnen worden aan ‘beschikbaarheidsvergoedingen’ ter compensatie van de onzekerheid in aanvulling op het loon.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011