Amsterdam Centrum: De wijze van handhaving

Door admin op 13-04-2015 09:01

Amsterdam Centrum heeft bekend gemaakt op welke wijze zij de komende periode de horeca zal handhaven. Letterlijk worden de prioriteiten als volgt verwoord:

A. We registreren klachten en handelen deze af volgens de juiste procedure.
B. We voeren controles uit bij horecaondernemingen. Zie ook de gebiedsjaarplannen.
C. We intensiveren en verbeteren het toezicht in de weekenden.
D. Indien we overtredingen constateren of constateringen van de politie ontvangen, treden we handhavend op.
E. We gaan preventief te werk bij nieuwe horecazaken. We controleren deze integraal en we geven voorlichting met betrekking tot de vergunningvoorschriften.
F. Door middel van casusoverleg bespreken we regelmatig de 15 meest overlast gevende horecaondernemingen. Hiermee onderkennen we sneller waar verhoudingen verstoord zijn en hoe we daar op moeten acteren, bijvoorbeeld via mediation.
G. We verzegelen op verzoek van horecaondernemers of naar aanleiding van controles geluidsinstallaties.
H. We continueren de buurtveiligheidsteams in het Wallengebied.
I. Gedurende 2015 gaan we zes keer tijdens het toeristenseizoen gericht controleren op proppers (klanten werven op straat).
J. We nemen deel aan stedelijke flexacties en projecten waaronder op de Drank en horecawet.
Vanuit de reguliere formatie zetten we in totaal 6,6 fte in op dit thema.


Meer over de wijze van handhaving valt te lezen in het Handhavingsuitvoeringsplan 2015, Stadsdeel-Centrum, zie http://goo.gl/mgWcV3.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011