Overname Grolsche door AB Inbev

Door admin op 30-11-2015 08:48

Nu het duidelijk lijkt dat SAB-Miller en dus ook Grolsche bierbrouwerij wordt overgenomen door AB InBev lijkt er een nieuwe "mededingingsrechtelijke" situatie in de Nederlandse biermarkt te ontstaan.

Door de bewuste overname zal naar alle waarschijnlijkheid worden geconcludeerd dat het aandeel van AB InBev in de Nederlandse (horeca)markt meer dan 30% zal komen te bedragen, waardoor AB InBev als "dominante partij" binnen de Nederlandse horecamarkt zou kunnen worden beschouwd. Als dat het geval zal worden, dan heeft dat mogelijk grote gevolgen voor de mededingingsrechtelijke positie van zowel Grolsche als AB InBev in Nederland.

Op dit moment kunnen zowel Grolsche als AB InBev bij het aangaan van leveranciersovereenkomsten een beroep doen op de groepsvrijstelling zoals opgenomen in de relevante Europese verordening welke geldt voor "middelgrote brouwerijen". In de kern kunnen Grolsche en AB InBev op dit moment leveranciersovereenkomsten sluiten voor de duur maximaal van vijf jaar (en in huurrelaties voor onbepaalde tijd gedurende de duur van de huurovereenkomst) zonder daarbij bijzondere risico's te lopen in het kader van de mededinging.
Bij dominante marktpartijen, zoals op dit moment in de Nederlandse horecamarkt alleen brouwerij Heineken, liggen de regels anders.

Heineken heeft in het verleden haar contracten ter goedkeuring voorgelegd aan de ACM (voorheen NMa), waarbij zij een opzegmogelijkheid in de leveranciersovereenkomsten heeft ingebouwd. Er geldt slechts een uitzondering voor de gevallen waarin Heineken het horecapand (onder)verhuurt.

Het is de vraag hoe AB InBev zal handelen na de definitieve overname van Grolsche. Zal zij, net als Heineken, haar overeenkomsten opzegbaar maken?

Nu AB InBev Grolsche wellicht zal (moeten) afstoten, is het de vraag welke brouwerij (met welk marktaandeel) Grolsche zal overnemen. Dit is juist ook van belang voor het bovenstaande!

Wordt vervolgd.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011