Amsterdam: nieuw conceptbeleid handhaving overtredingen muziekgeluid horeca

Door admin op 04-04-2017 16:24

De gemeente Amsterdam heeft een nieuw (concept)handhavingsbeleid met betrekking tot overtreding van geluidsvoorschriften door horecabedrijven kenbaar gemaakt. Dit nieuwe beleid is van toepassing op horecabedrijven in de gehele stad.

Tot op heden vielen overtredingen van geluidsvoorschriften in de gemeente Amsterdam (nog) niet onder de bestaande “Stappenplannen Handhaving”. Reeds enkele jaren geleden werd een wijziging van het handhavingsbeleid op dit punt wel al aangekondigd.

Het stappenplan Handhaving (formeel genaamd: Handhavingsstrategie Horeca 2013) kende reeds een systematiek waarin op basis van de zwaarte van een overtreding een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd, volgens het principe three strikes, you’re out. Daarbij geldt dat in principe bij overtredingen als eerste stap een bestuurlijke waarschuwing wordt gegeven. Indien er een jaar verstrijkt zonder dat er een opvolgende overtreding heeft plaatsgevonden, begint de ondernemer weer met een schone lei. In de (concept)handhavingsstrategie voor muziekgeluid wordt aangesloten bij de uitgangspunten van die systematiek. In plaats van drie stappen worden er in totaal vijf stappen geformuleerd, voordat intrekking van de vergunning voor onbepaalde tijd aan de orde is.

Ook overtredingen van zogenaamde “maatwerkvoorschriften” vallen onder het nieuwe handhavingsbeleid. Een voorbeeld: stel dat er in het verleden een maatwerkvoorschrift aan een horeca-inrichting is opgelegd (zoals bijvoorbeeld het verplicht gesloten houden van ramen en deuren indien muziek binnen de inrichting wordt geproduceerd). Bij dit horecabedrijf staat vervolgens een raam of een deur open, terwijl er muziek ten gehore wordt gebracht (en deze op 10 meter afstand hoorbaar is). Een dergelijke overtreding zal voortaan worden meegenomen in het kader van het stappenplan en bij vijf herhaalde overtredingen (stappen) zal in beginsel de vergunning voor onbepaalde tijd worden ingetrokken. Zelfs, zo lijkt het, indien daarbij geen sprake is geweest van een overtreding van een geluidsnorm op de omliggende woningen (meetpunten).  

Daarnaast zegt de gemeente Amsterdam inmiddels verder te hebben nagedacht over de geluidsnormen die voor horecabedrijven in voormalige horecaconcentratiegebieden gelden. Sinds jaar en dag werd de toegestane geluidsnorm in dergelijke gebieden met 5 dB(A) verhoogd (en konden deze horecabedrijven aanspraak maken op het zogenaamde overgangsrecht). De gemeente Amsterdam lijkt nu op dit standpunt terug te komen in een brief van het college aan de gemeenteraad d.d. 21 maart 2017.

Via www.amsterdam.nl/horeca is er voor eenieder de mogelijkheid om in de periode tussen 24 maart en 5 mei 2017 een inspraakreactie te geven op deze concepthandhavingsstrategie.

Amsterdamse horecaondernemers doen er verstandig aan om de eigen akoestische situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuwe handhavingsbeleid goed in kaart te brengen en eventuele aanvullende maatregelen te treffen. Zowel technisch-akoestisch advies als een juridische analyse is daarbij van groot belang. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011