Belanghebbende evenement

Door admin op 28-10-2014 11:11

Hoe ver weg mag iemand wonen om nog te klagen over een (groot) evenement?

Op grond van de wet mogen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen besluiten, waaronder bijvoorbeeld het besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning.

Belanghebbende

De wet verstaat onder het begrip belanghebbende degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Met name bij evenementen doet zich regelmatig de vraag voor in hoeverre bewoners die op relatief grote afstand van het evenemententerrein wonen nog wel als belanghebbende in de zin van de wet kunnen worden aangemerkt. Deze vraag is van groot belang, aangezien deze bewoners anders geen bezwaar kunnen aantekenen tegen de afgifte van evenementenvergunningen.

(Verre) omwonende

In een zeer recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kwam dit onderwerp weer eens ter sprake. Een relatief ver verwijderde omwonende maakte bezwaar tegen de verleende evenementenvergunning -in de kern omdat zij het niet eens was met de hoogte van het toegestane geluidsniveau-. Enerzijds was sprake van een relatief groot evenemententerrein, anderzijds woonde de buurvrouw relatief ver weg (circa 3 kilometer). Eenmaal is daarbij geconstateerd door een ambtenaar dat voor de woning van deze buurvrouw geluid vanaf het evenemententerrein waarneembaar was.

In eerdere instantie had de rechtbank wel aangenomen dat de buurvrouw belanghebbend was omdat zij immers het geluid van het evenemententerrein zou (kunnen) horen. De Raad van State denkt daar echter anders over: zij overweegt dat het door de ambtenaar waargenomen geluid niet erg luid was en dat deze buurvrouw (toch) geen belanghebbende in de zin van de wet was.

Nieuw (afstands)criterium?

Het gevolg van deze uitspraak is niet alleen dat de bewuste buurvrouw niet-ontvankelijk is verklaard in de onderhavige procedure, maar tevens een enorme drempel opwerpt om in de toekomst wederom tegen besluitvorming aangaande dit evenement te ageren.

Deze uitspraak kan uiteraard de vraag oproepen waar de grens exact ligt. Wat als de buurvrouw bijvoorbeeld op 1 kilometer afstand had gewoond? Of op 200 meter afstand? Bij evenementenvergunningen ontbreekt een keiharde afstandsregel in de jurisprudentie. Per geval zal dit dan ook (moeten) worden bekeken. Wel duidelijk is dat iemand wiens terrein direct grenst aan het evenemententerrein belanghebbend is. Zo ook degene die het evenemententerrein vanuit de woning kan zien, dan wel op zeer korte afstand van het terrein woonachtig is. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011