Schadevergoeding bij ten onrechte weigeren vergunning

Door admin op 29-06-2012 07:40

Onlangs heeft de rechtbank Dordrecht een belangwekkende uitspraak gedaan over het vergoeden van schade opgelopen door een horecaondernemer wegens het ten onrechte weigeren van een aangevraagde horecavergunning en exploitatievergunning.

Uit de uitspraak blijkt dat de aangevraagde vergunningen oorspronkelijk geweigerd zijn door de gemeente. Tegen deze weigering is bezwaar aangetekend, waarna ook in het besluit op bezwaar de vergunningen geweigerd bleven.

De rechtbank Dordrecht en later de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben echter in (hoger) beroep uitgesproken dat deze weigeringen ten onrechte zijn gedaan.

Uiteindelijk is na de uitspraak van de Raad van State de vergunning alsnog verleend en kon het café open gaan. Dit betekende echter dat er ruim twee jaar later begonnen kon worden met de exploitatie van het café dan in het geval de vergunningen gewoon waren verleend.

De gemeente voerde nog aan dat de wet Bibob, op grond waarvan de vergunningen kennelijk oorspronkelijk waren geweigerd niet strekt tot bescherming van de geleden schade. De rechtbank maakt hier echter korte metten mee. De onrechtmatigheid op grond waarvan de schade is geleden is immers gelegen in de weigeringen van de vergunningen zelf c.q. in de (onjuist gebleken) afwegingen die de gemeente heeft gemaakt om tot haar besluitvorming tot weigering van de aangevraagde vergunningen te komen.

Voor de berekening van de geleden schade dient uitgegaan te worden van de datum waarop de vergunningen conform de wettelijke beslistermijn verleend hadden kunnen worden.

De schade die geleden is tussen het moment dat de vergunningen verleend hadden kunnen worden op de oorspronkelijke aanvraag en het moment waarop deze uiteindelijk daadwerkelijk zijn verleend na uitspraak van de Raad van State wordt volledig vergoed, hetgeen een aanzienlijk bedrag betekent van ruim €120.000,-.

Doordat de rechtbank en de Raad van State de besluitvorming van de gemeente hadden vernietigd stond daarmee al vast dat de gemeente onrechtmatig had gehandeld en dus schadeplichtig was.

Tips:

  • Indien het komt tot het intrekken of vernietigen of herroepen van een besluit van de gemeente in een bestuursrechtelijke procedure wegens onjuiste besluitvorming van de zijde van de gemeente, dan levert dit een grondslag op voor schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen van de gemeente.
  • Er dient uitgegaan te worden van de wettelijke beslistermijn waarop de aangevraagde vergunningen oorspronkelijk verleend hadden kunnen worden.
  • Het mag ook blijken dat het kan lonen om door te procederen, ook indien in eerste instantie, in de bezwaarfase, men niet in het gelijk wordt gesteld.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011