Europese regelgeving zorgt voor gemaximeerde toekenning TVL in 2021

Door admin op 19-08-2021 11:13

De Europese Commissie heeft vorig jaar een tijdelijk steunkader aangenomen (i.h.k.v. de toegestane staatssteun), dat diverse malen daarna is aangevuld en of gewijzigd. Met de recentste wijziging is de nationale TVL compensatieregeling 2021 voor grote bedrijven aan banden gelegd[1].  Deze ‘aanvullende voorwaarden’ zijn na te gaan op de website van de Rijksoverheid, zijn mogelijk relevant zijn voor horecabedrijven die aanspraak willen maken op TVL, en zien op het volgende.

Terwijl de TVL – regeling nu juist in 2021 is uitgebreid van MKB naar grotere ondernemingen, is het een (horeca)onderneming die tot een groep behoort - hierbij wordt hetzelfde begrip gehanteerd als voor de NOW steun – per Q3 2021 niet meer toegestaan apart (dus als afzonderlijk bedrijfsonderdeel met een eigen rechtspersoon) TVL Q3 ’21 aan te vragen. De onderneming krijgt per Q3 2021 te maken met een maximale (groeps)compensatie van € 1.800.000,- euro per jaar. Als dat maximale bedrag (als groep dus) reeds ontvangen is, kan géén aanspraak meer worden gemaakt op de TVL-regeling in 2021. Zo golden bijvoorbeeld voor respectievelijk Q1 en Q 2 2021 maximale toekenningen TVL van € 600.000 en € 1.200.000. Heb je die maximale bedragen reeds ontvangen, dan word je dus medio 2021 geconfronteerd met dit Europees gestelde maximum. Voor die ondernemers betekent dat er van voorzichtige zwarte cijfers weer diep rode cijfers geschreven zullen gaan worden.

Zie voor de aanvullende voorwaarden Q3 2021: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q3-2021/voorwaarden

Dit gaat bijvoorbeeld de (grotere) hotels aan. Die worden door de (wereldwijde) overheidsmaatregelen nog altijd rechtstreeks in hun bedrijfsvoering geraakt, zonder dat daar dan per juli 2021 nog steun tegenover staat.

Afgezien van een enkel artikel (van bijvoorbeeld maandag 18 augustus jl. in de Telegraaf) is hier opvallend weinig aandacht aan besteed. Onterecht vinden wij. Want dit is tevens van directe invloed op de onderhandelingen die (moeten) worden gevoerd tussen de pandeigenaren en de horeca-exploitanten / huurders. Die gebruiken immers nu de ‘Hotel V-formule’ waarbij het huurdeel van de TVL moet worden opgeteld bij de omzet om tot een omzetverliespercentage te komen. Nu die TVL dus voor sommige huurders per Q3 2021 zal uitblijven, betekent dat ook een hogere korting op de maandelijkse huurpenningen, wat weer direct gevoeld zal worden door de pandeigenaars.

We hopen uiteraard dat dit negatieve effect landelijk politieke aandacht zal krijgen, maar ondertussen kan Meester Advocaten u hier op individueel (groeps!)niveau over adviseren.

 

 [1] De Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID – 19 uitbraak (PbEU 2020, C 91 1) --- >laatstelijk gewijzigd per 28 januari 2021.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011