Hof haalt handhavingsrapport geluidsmeting onderuit

Door admin op 23-06-2016 09:41

In navolging van het Hof Arnhem heeft nu ook het het Hof Amsterdam recent een geluidsrapportage in het kader van de handhaving van een café (muziekgeluid) onderuit gehaald.

Bij de bewuste geluidscontroles werd een meettijd van 1 minuut gehanteerd. Na het oordeel van het Hof voldeed deze meetmethode niet aan de daartoe voorgeschreven (landelijke) Handleiding, omdat bij fluctuerend/niet periodiek geluid zodanig lang gemeten moet worden dat het resultaat uit de metingen bij Leq bepaling naar één waarde gaat. Dit brengt mee dat minimaal 3 á 4 muzieknummers gemeten dienen te worden om aan het voorschrift te voldoen.

Daarnaast voldeed de geluidsmeting op andere punten niet. Zo werden bij geluidscontroles geen metingen aan stoorgeluid opgevoerd van bijvoorbeeld in de buurt bevindende airco’s, windgeruis etc..

Ter zitting bij het Hof Amsterdam is deskundige Ir. J.F.C Kupers (Kupers & Niggebrugge) door het Hof gehoord, op vragen van Meester Advocaten, die ook toelichting heeft gegeven aan de bewuste regelgeving.

Zoals de Advocaat-Generaal bij het Hof terecht opmerkte komt het in de praktijk vaker voor dat de afdeling handhaving van de gemeente (en/of de omgevingsdienst) volstaat met plegen van muziekmetingen voor de duur van 1 minuut. Hoewel technisch deskundigen in de markt al langer overtuigd waren van de onzorgvuldigheid daarvan, en een en ander ook uit de Handleiding volgt, is dit nu nogmaals door het Hof Amsterdam bevestigd.

Voor de bestaande horecapraktijk is dit een herbevestiging van het feit dat veel geluidsmetingen in de handhaving op een te onzorgvuldige wijze plaatsvinden. Helaas ontbreekt het bij de meeste horecaondernemers aan voldoende kennis om onjuiste handhavingsrapportages direct te doorgronden. Daarnaast lijkt voor veel ondernemers bij handhaving ook onvoldoende noodzaak aanwezig om dergelijke constateringsrapporten aan te vechten. Vaak zien ondernemers daarbij echter over het hoofd dat dergelijke rapportages wellicht in eerste instantie onschuldig lijken en de gevolgen beperkt, maar op de lange duur zelfs uiteindelijk kunnen leiden tot onomkeerbare besluitvorming die de exploitatie van sommige horeca bedrijven zelfs onmogelijk maakt.

 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011