Drank- en horecawet

Door admin op 02-08-2016 21:19

Recent heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland een belangwekkende uitspraak gedaan over de handhaving van de Drank- en horecawet. In een zaak die was aangespannen door SlijtersUnie heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de gemeente gehouden is tot het handhaven van de Drank- en horecawet. De Gemeente Nieuwegein was een proef aangegaan waarbij winkeliers in Nieuwegein naast de verkoop van andere producten ook alcoholische dranken mochten schenken of verkopen. Omdat de winkeliers dit deden binnen het kader van een door de gemeente opgestelde proef werd het overtreden van de Drank- en horecawet, die het vermengen van horeca en detailhandel verbiedt, door de gemeente gedoogd. De gemeente trad dan ook niet handhavend op tegen de winkeliers die meededen met de proef.

De SlijtersUnie heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat dit in strijd is met de Drank- en horecawet en de gemeente zich aan de wet dient te houden. De voorzieningenrechter is het met de SlijtersUnie eens en geoordeeld dat de gemeente inderdaad de taak heeft om de Drank- en horecawet te handhaven en daar niet op eigen initiatief vanaf mag wijken. Daarbij is van belang dat de Drank- en horecawet Nationale wetgeving is die in alle gemeenten op dezelfde manier geldt en de gemeente niet degene is die daarvan af kan wijken. De gemeente moet weliswaar op grond van de Drank- en horecawet vergunningen verlenen en toezicht houden op de uitoefening van deze wet, maar kan niet zelf de inhoud van de regels wijzigen of zelf kiezen op welke onderdelen zij wel of niet wenst te handhaven.

De uitspraak is met name van belang omdat steeds meer behoefte lijkt te bestaan aan het mengen van detailhandel en horeca het zogenaamde “blurring”. Mede als gevolg van de opkomst van online verkoop hebben veel winkeliers behoefte aan het creëren van een speciale belevening in een winkel, waarbij in sommige gevallen ook het schenken van alcohol een onderdeel kan zijn. Sommige gemeenten willen hier graag aan meewerken om zo leegstand van winkelpanden te voorkomen en de binnenstad aantrekkelijk en levendig te houden. Omdat het mengen van detailhandel en horeca (althans alcoholschenkende horeca) niet is toegestaan, kan dit als snel problemen op leveren ten aanzien van oneerlijke concurrentie met “reguliere” horeca ondernemers.

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter lijken de piketpaaltjes echter opnieuw bevestigd te zijn: vermengen van alcoholhoudende horeca en detailhandel, welke in strijd komt met de Drank- en horecawet is niet toegestaan en gemeenten kunnen hier niet vrij van afwijken.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011