Het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari jl. grote gevolgen hebben

Door admin op 10-03-2014 17:59

Zoals u bekend zal zijn, is de CAO Horeca KHN per 1 april jl. afgelopen. Vanaf die datum is er sprake van een “CAO-loze” periode. De betrokken partijen hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe CAO. Dit heeft gevolgen voor u als horecaondernemer.

Het sinds jaar en dag in de horeca geldende uitgangspunt dat - gelet op de flexibiliteit van de horecaondernemer - het noodzakelijk is om af te wijken van het wettelijk systeem van het aantal toegestane verlengingen van arbeidscontracten voor bepaalde tijd geldt niet meer. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een werknemer zes arbeidscontracten in een periode van maximaal vijf jaar aan te bieden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Wat geldt dan wel? Vanaf 1 januari 2014 kunt u als horecaondernemer aan uw werknemer maximaal drie arbeidscontracten aanbieden in totale periode van drie jaren. Er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer aan een werknemer meer dan drie contracten worden aangeboden, of als er minder contracten worden aangeboden maar de periode van drie jaren wordt overschreden. Dit is dus een aanzienlijke verandering! De flexibiliteit is hierdoor grotendeels verdwenen.

Wees daarom zeer kritisch op verleningen vanaf 1 januari 2014! Kijk nu al in uw personeelsbestand wanneer contracten aflopen en hoeveel contracten de werknemer al heeft gehad! Wanneer de werknemer al drie of meer arbeidsovereenkomsten aangeboden heeft gekregen, zal bij verlenging automatisch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met alle gevolgen van dien. Wilt u dit voorkomen, dan dient u de arbeidsovereenkomst die afloopt na 1 januari 2014 niet te verlengen. Wenst u in de toekomst nog gebruik te maken van de werknemer dan dient er tenminste een wachttijd tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst te zijn van drie maanden. Let op: er mogen de werknemer geen toezeggingen worden gedaan voor het opnieuw inschakelen in de toekomst, de werknemer mag niet worden gecompenseerd op welke wijze dan ook (ook niet in de toekomst) en de werknemer kan meestal ook niet te werk worden gesteld bij een binnen het concern behorende andere horecaonderneming. Er dient sprake te zijn van een echt einde.

De in de CAO KHN 2012-2014 opgenomen wachttijd van één maand, geldt vanaf 1 januari 2014 ook niet meer.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat als de werknemer instemt met een nieuwe verlening en geen aanspraak maakt op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, u als horecawerkgever “veilig” bent. Dit is echter een misverstand. Een werknemer kan zich in de toekomst, ondanks dat deze een nieuwe verlenging heeft getekend waarbij duidelijk is opgenomen dat die arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, toch op het standpunt stellen dat sprake is van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Twijfelt u of u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog kunt verlengen of niet, neem dan altijd contact met ons op.

Medio 2012 deed zich een soortgelijke situatie voor, welke achteraf is ‘geheeld’. Ook toen was een levendige discussie ontstaan over de mogelijkheid en gevolgen van het verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Wij plaatsten hierover al eerder een artikel op onze weblog. Zie: https://www.meestermeester.nl/overige/weblog/cao-khn-2010-2012-voorkom-problemen-met-verlenging-van-arbei#.U6ve2_l_uNA.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011