Vrije Advocaatkeuze

Door admin op 28-04-2016 13:49

Rechtsbijstandsverzekeraars moeten advocaatkosten ook in bezwaarschriftprocedures vergoeden

Wettelijk mag een verzekerde op kosten van zijn rechtsbijstandsverzekeraar een externe advocaat inschakelen als er sprake is van een ‘administratieve of gerechtelijke procedure’. Uiteraard proberen de verzekeraars dat zoveel mogelijk te voorkomen door hun eigen juristen aan te bieden aan de verzekerden. Dat is echter niet altijd in het voordeel van de verzekerde, zodat veel verzekerden toch graag hun ‘eigen’ advocaat inschakelen. Omdat de verzekeraars de kosten dan soms niet vergoedden, heeft de Hoge Raad aan het Europese Hof gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van het begrip ‘gerechtelijke of administratieve procedure’. Die heeft onlangs aangegeven dat met het onderdeel ‘administratieve procedure’ ook de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan wordt bedoeld, indien het bestuursorgaan daarin een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft. Daarnaast vallen onder die noemer bijvoorbeeld de ontslagprocedure bij het UWV.

Gevolgen

De uitspraken van het Europese Hof moeten door de nationale rechters nog verder worden afgedaan. Op grond van de uitspraken is in ieder geval wel duidelijk geworden dat verzekerden (ook) in fases van bezwaar bij een bestuursorgaan op kosten van de verzekeringsmaatschappij een externe advocaat mogen inschakelen. Hoewel de behandelde zaken betrekking hadden op particulieren lijken ook ondernemers daarop aanspraak kunnen maken.

Vergoeding achteraf?

Heeft u in het verleden uw rechtsbijstandsverzekeraar verzocht om een eigen advocaat in te schakelen voor een bestuursrechtelijke bezwaarschriftprocedure maar is dat geweigerd en heeft u vervolgens toch op eigen kosten een advocaat ingeschakeld, dan kunt u de kosten vanwege deze uitspraken wellicht alsnog vergoed krijgen.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011