Amsterdam: aanscherping Handhaving openbare ruimte horeca en coffeeshops

Door admin op 20-04-2023 16:03

Vandaag, 20 april 2023, is in de Raadscommissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam het actieplan handhaving openbare ruimte 2023 besproken. Naar verwachting zal dit plan volgens de huidige versie worden uitgevoerd.

In het Actieplan wordt specifiek aandacht gevraagd voor overlast van horeca en coffeeshops binnen de gehele stad.

Onder meer wordt overwogen dat horecaoverlast een breed begrip is en vele verschijningsvormen kent. Binnen dit thema richt de gemeente Amsterdam zich met name op overlast in de openbare ruimte, veroorzaakt door gedrag van bezoekers van horecazaken en coffeeshops. Dit betreft bijvoorbeeld luidruchtige bezoekers die naar huis of naar een ander café willen gaan, wildplassen en overlast van groepen rokende en drinkende bezoekers nabij woningen.

Recent heeft de gemeente Amsterdam reeds diverse vacatures uitgezet voor extra handhavers.

Het Actieplan Handhaving introduceert (nog) geen nieuw stappenplan voor overtredingen. Daarvoor wordt vooralsnog teruggevallen op het huidige handhavingsbeleid (Handhavingsstrategie horeca en slijterijen) en het stappenplan 2004 coffeeshops.

De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Orde (THOR) neemt deel aan een projectgroep onder aansturing van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de stadsdelen om de aanbevelingen van een onderzoeksrapport over horeca toezicht nader vorm te geven.

Opmerkelijk is dat enerzijds handhaving op het gebied van overlast van bezoekers wordt aangescherpt, maar anderzijds het volstrekt niet duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van de (horeca)ondernemer eindigt. Ons inziens had het op de weg van de gemeente gelegen om eerst hieromtrent meer duidelijkheid c.q. een duidelijk criterium te verstrekken en pas daarna (extra) handhavend op te treden.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011