Maakt u als horecaondernemer gebruik van een uitzendbureau of payroll bedrijf, voorkom hoge boetes!

Door admin op 24-09-2012 07:43

Om malafide uitzendbureaus tegen te gaan heeft de wetgever met ingang van 1 juli 2012 de WAADI aangepast. Per deze datum moeten intermediairs (bedrijven die werknemers ter beschikking stellen aan inleners onder wiens gezag de werknemer aan de slag gaat: bijvoorbeeld uitzendbureaus en
payroll bedrijven) in de Kamer van Koophandel expliciet vermelden dat zij personeel ‘uitzenden’.

Ook buitenlandse ondernemingen zonder vestigingen in Nederland en die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen, zijn vanaf 1 juli 2012 zich in te schrijven in de KvK en dienen dus ook te voldoen aan het bovenstaande.

Let op: Staat niet in de Kamer van Koophandel geregistreerd dat personeel wordt uitgezonden, maar huurt u wel personeel in van het bedrijf, dan kunt u een boete van € 12.000,00 per werknemer krijgen! Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot € 24.000,00 en bij een derde overtreding zelfs tot € 36.000,00 per werknemer.

Tip: Doet u zaken met intermediairs (uitzendbureaus en payroll bedrijven) check dan voortaan altijd de Kamer van Koophandel, maak van het uittreksel een kopie en stop hem in het dossier! Doe dit ook wanneer u al jaren zaken met elkaar doet.

Eveneens aanpassing wet terzake voor ketenaansprakelijkheid
Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA-keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld. Wilt u geen risico meer lopen voor de ketenaansprakelijkheid, contracteer dan met een uitzendorganisatie met een SNA-keurmerk.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011