Nieuwe handhavingsstrategie Amsterdam

Door admin op 29-03-2012 07:33

Onlangs heeft de Commissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam het nieuwe Handhavingsconcept besproken. De nieuwe handhavingsstrategie richt zich op afname van de toezichtlast, het aantoonbaar beter handhaven van regels en het uniform en eenduidig toezicht houden op en handhaving van overtredingen.

In de handhavingsstrategie worden stappenplannen opgesteld voor overtredingen van – kort gezegd – de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gaat dan bijvoorbeeld om overtredingen zoals het te laat geopend hebben van een horecazaak, het niet aanwezig zijn van een leidinggevende wanneer er alcohol wordt geschonken, het uitwaaieren van terrassen, het aanwezig hebben van speelautomaten zonder de juiste vergunning en het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan zestien jaar.

Ten opzichte van de huidige stappenplannen handhaving betekent deze nieuwe handhavingsstrategie een strenger regime. Waar bijvoorbeeld voor het handhaven van het uitwaaieren van terrassen voorheen nog een stappenplan met acht stappen gold zijn er nu nog maximaal drie of vier stappen opgenomen. De mogelijke overtredingen worden onderverdeeld in drie categorieën. In de eerste categorie wordt gewerkt met een last onder dwangsom, bij de tweede categorie met een tijdelijke beperking van de vergunning en bij de derde categorie met het intrekken van de vergunning voor onbepaalde tijd dan wel sluiting van de horecazaak. Tevens is in de nieuwe handhavingsstrategie duidelijk bepaald dat bij een cumulatie van overtredingen behorende tot eenzelfde categorie eenvoudig overgestapt kan worden op een zwaardere maatregel.

De verjaringstermijn voor alle overtredingen wordt gezet op één jaar. Dit houdt in dat indien een jaar (niet een kalenderjaar, maar een vol jaar) is verstreken na de laatste overtreding zonder nieuwe overtreding de overnemer met een schone lei begint.

Deze nieuwe handhavingsstrategie zal eenmalig toegestuurd worden aan alle horecaondernemers. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat in de nieuwe stappenplannen de eerste stap van het sturen van een informatiebrief komt te vervallen. Indien er dus gehandhaafd gaat worden met de nieuwe handhavingsstrategie wordt er onmiddellijk daadwerkelijk handhavend opgetreden en wordt men niet meer eerst gewaarschuwd.

De bedoeling van de burgemeester is om de nieuwe handhavingsstrategie stadsbreed in te laten gaan per 1 juli a.s.

De nieuwe handhavingsstrategie is na te lezen via www.amsterdam.nl

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011